Analysen

Analyseres ved

Immunologisk institutt, Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23 07 13 45

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Organmottaker: 3 glass ACD blod à 10 ml
1 glass fullblod - à 7.5 ml (glass uten tilsetning - rød kork) Nekrodonores: 6 glass ACD blod à 10 ml
2 glass fullblod - à 7.5 ml (glass uten tilsetning - rød kork)

Prøvemateriale

ACD og fullblod

Prøvebehandling

Glassene merkes med navn/føds.nr. + dato/kl
Oppbevares i romtemperatur. Bør ikke utsettes for temperatursvingninger. Pakkes i isoporesker til forsendelse.

Spesielle forholdsregler

Organmottaker: Sendes som "Ekspress over natten", se egen prosedyre Nekrodonores sendes alltid som "Jetpak", se egen prosedyre
Dagtid: gi beskjed til Prøvefordelingen (ansvarlig for sendeprøver)
På vakt: se egen prosedyre
Rekvirenten må ha gjort avtale med ITI på forhånd.