Analysen

Analyseres ved

Immunologisk institutt, Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23 07 13 45

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

3 glass ACD blod à 10 ml
1 glass fullblod - à 7.5 ml (glass uten tilsetning - rød kork)

Prøvemateriale

ACD og fullblod

Prøvebehandling

Oppbevares i romtemperatur. Bør ikke utsettes for temperatursvingninger.
Ved fare for at prøvematerialet som sendes ved romtemperatur kan ta skade pga frost skal isoporesker brukes som ytteremballasje

Spesielle forholdsregler

Sendes som "Ekspress over natten", se egen prosedyre Rekvirenten må ha gjort avtale med IMMI på forhånd.