Analysen

Analyseres ved

Immunologisk institutt, Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23 07 13 45 

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 glass ACD blod à 10 ml
1 glass fullblod - à 7.5 ml (glass uten tilsetning - rød kork)

Prøvemateriale

ACD og fullblod

Prøvebehandling

Glassene merkes med navn/føds.nr. + dato/kl
Oppbevares i romtemperatur. Bør ikke utsettes for temperatursvingninger. Pakkes i isoporesker til forsendelse.

Spesielle forholdsregler

Sendes som "Ekspress over natten", se egen prosedyre
Rekvirenten må ha gjort avtale med ITI på forhånd.