Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø, tlf. 75 53 42 75

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler