Analysen

Alternativ navn

Tiopurin metyltransferase

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet,
0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod