Analysen

Analyseres ved

Sentrallaboratoriet, Ernæringsseksjonen, v/ Berit Falch, Aker sykehus, 0514 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml EDTA-blod. 2 ml spinalvæske

Prøvemateriale

Blod og spinalvæske

Prøvebehandling

EDTA-blodet overføres til plastrør og fryses
Spinalvæsken fryses direkte

Spesielle forholdsregler

Prøvene må fryses innen 6 timer etter prøvetaking.