Analysen

Analyseres ved

Hematologisk lab. Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk, 0407 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Prøvebehandling

Sentrifugeres 20 min v/ 2000G, plasma avpipetteres. 

Spesielle forholdsregler

Utføres etter avtale med laboratoriet