Analysen

Analyseres ved

Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

min 0,5 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler