Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi,
Rikshospitalet,
0027 Oslo, tlf. 23 07 10 70/87

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres

Spesielle forholdsregler

Holdbar 14 dager i kjøleskap
Prøven tas umiddelbart før neste dose