Analysen

Analyseres ved

Fürst, Søren Bullsvei 25, 1051 OSLO. tlf. 22 90 95 00

Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo. tlf: 22 11 87 90

Prøvebehandling

Prøvemengde

Fürst:
Plasma:Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette,grønn propp med gul ring).
Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Se labhandboka for Fürst
Selen i plasma
 

Ullevål:
Li-heparin rør med gel fra Vacuette (grønn propp med gul ring). 
Plasma: 1 ml

​Se labhandboka for Oslo Universitetssykehus
Selen i plasma