Analysen

Analyseres ved

Aker universitetssykehus, Hormonlaboratoriet, Trondheimsveien 235,
0514 Oslo, tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

EDTA-plasma

Prøvebehandling

EDTA-glassene må holdes romtemperert før og under prøvetakning.
Prøven tas på et EDTA-glass.
Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger.
Prøven sentrifugeres i romtemperatur innen 30 minutter.
Plasma må separeres fra cellene rett etter sentrifugering og fryses (-20° C) med en gang. Merk glasset "RENIN".
Plasma overføres til plastrør og fryses.
Glasset til RENIN massemåling kan ikke deles med andre analyser f.eks ACTH. Da vil ikke RENIN bli analysert.
Plasma sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.
Ytterligere informasjon på www.hormonlaboratoriet.no

Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner