Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
Seksjon for biokjemisk genetikk, tlf 23071048

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

minimum 5 mL

Prøvemateriale

Urin uten tilsetning, helst morgenurin

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler

 Sendes frosset