Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Avd. for medisinsk biokjemi, seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
tlf: 23 07 10 43

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske feltes med perklorsyre

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesiell prøvetaking og prøvebehandling, se prosedyre utarbeidet av Rikshospitalet.
Denne finnes i Labhandboka OUS

Internt for Tromsø:
Tromsø: Perklorsyre (0,8 mol/L) står i kjøleskapet på Internfordelinga, A2.1024.

Spesielle forholdsregler

Prøven må forhåndsavtales med både Rikshospitalet og Laboratoriemedisin, Tromsø. På grunn av spesiell prøvetaking/prøvehåndtering og forsendelse bør prøven tas på dagtid mandag-torsdag og ikke før helligdager.