Analysen

Alternativ navn

Paratyreoideahormon-relatert peptid

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma tilsatt leupeptin og aprotinin (sendes frosset)

Prøvemengde

1 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Tas på avkjølte spesialglass og settes på isvann umiddelbart etter prøvetaking. 
Sentrifugeres så snart som mulig og innen 30 min etter prøvetaking i kjølesentrifuge. Plasma overføres til plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart. Røret merkes «spesialrør PTH-rp».

Tromsø: Glassene står i kjøleskapet på internfordelinga
Harstad: Glassene står på kjølerommet

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager