Analysen

Analyseres ved

Rettstoxikologisk institutt,
politiet sørger for forsendelse.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Politiet har med eget sett med prøvetakingsutstyr.

Prøvebehandling

Nyere utstyr hos politiet gjør at de fleste promilletester tas som utåndingsprøver. Blodprøver tas som regel ved mistanke om medikamentmisbruk i tillegg til alkoholinntak, såkalt utvidet promilletest.
Politiet kommer med pasienten og har med nødvendig prøvetakingsutstyr og papirer.
Politiet skal være tilstede ved prøvetakingen. Sjekk identitet, og påfør sted og prøvetakingstidspunkt på sendeskjemaet. Egne etiketter med identifikasjon klistres på glassene. Signer på sendeskjemaet. Politiet sørger for forsegling og videre forsendelse.
Prøvetaking til promilletest/utvidet promilletest tas av bioingeniør eller lege. Helsesekretærer kan også ta prøven, men en off. godkjent bioingeniør/sykepleier eller lege skal da stå som ansvarlig.
Politi må signere på SJ3964 (Na), SJ4462(Ha) eller SJ6133(Tø)

Spesielle forholdsregler

Salæret tilfaller vedkommende arbeidssted/ institusjon, ikke den enkelte prøvetaker.
I Narvik må prøvetaker fylle ut skjema SJ3964
I Harstad må prøvetaker fylle ut skjema SJ4462
I Tromsø må prøvetaker fylle ut skjema SJ6133