Analysen

Analyseres ved

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Lab. for Klinisk biokjemi, Haukeland sykehus, 5021 Bergen
Tlf. 55 97 31 00
Egen rekvisisjon

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvebehandling

Prøveglasset må lysbeskyttes og ankomme laboratoriet innen 4 d etter prøvetaking

Spesielle forholdsregler

På grunn av kort holdbarhet bør prøvene tas og sendes tidlig i uken.