Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisinsk senter Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog, tlf. 02900

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

3-5 ml spinalvæske samles i polypropylenrør, som siste prøve ved spinalpunksjonen.
Synlig blodig eller hemolysert spinalvæske bør ikke benyttes.
Sentrifugering og fordeling må utføres innen 4 timer. 

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvebehandling

Spinalvæsken sentrifugeres i 10 min ved 4°C 2000 g, helles over i to polypropylenrør, ikke bruk pipette.

Viktig å bruke prøverør og korker av polypropylen, (f.eks Sarstedt-rør, matt myk plast m/ skrukork).

Spesielle forholdsregler

Prøven må ankomme inne 24 t etter prøvetaking, ellers må den fryses og sendes frosset med tørris.