Analysen

Analyseres ved

Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for medisinsk biokjemi
Sentrallaboratoriet
Radiumhospitalet, 0310 Oslo
Tlf. 22 93 53 07

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml (gelrør, rør uten tilsetning)

Prøvemateriale

Serum