Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, Hormonseksjonen, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Min. 0,5 ml

Prøvemateriale

Serum 

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler