Analysen

Analyseres ved

Haukeland Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, NAPOS, 5021 Bergen
Tlf. 55 97 31 70

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Egen rekvisisjon fra NAPOS, se på rekvisisjonen hva som er krysset av for (urin, feces, EDTA-blod, NaH-blod) og for nødvendig prøvevolum/mengde.

Prøvebehandling

Prøveglassene må beskyttes mot lys ved å pakke prøverørene inn i aluminiumsfolie. Prøvene må ankomme laboratoriet innen 3 dager etter prøvetaking, og bør derfor tas tidlig i uken (mandag – torsdag). Prøver tatt på fredager må sendes som ekspress over natt.

Pasientforberedelser

Klinisk

Indikasjoner