Analysen

Alternativ navn

P-procollagen III-N-terminale propeptid

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (sendes frosset)

Prøvemengde

1 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Sentrifugeres så snart som mulig. Serum overføres til plastrør og fryses etter sentrifugering.
Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.