Analysen

Alternativ navn

alfa 1-antitrypsin fenotyping

Analyseres ved

Avdeling for immunologi og Transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus, 0407 Oslo tlf. 22 11 88 96

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

1 ml

Klinisk

Merknader

NB: Genotyping utføres ved Rikshospitalet