Analysen

Analyseres ved

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Gøteborg, Sverige

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Pasienten må være fastende min. 10 t før prøvetaking

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset