Analysen

Analyseres ved

Hematologisk lab. Ullevål sykehus, 0407 Oslo, tlf. 22119239
13.6.05: Fjernet fra analyserepertoaret til Ullevål, nytt analysested ikke kjent.

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Prøvebehandling

Settes på is, kjølesentrifugeres 20 min v/ 2000G, plasma avpipetteres og fryses

Spesielle forholdsregler

Må sendes frosset