Analysen

Analyseres ved

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, 0514 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Serum