Analysen

Analyseres ved

Haukeland Universitetssykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Jonas Lies vei 91B
5021 Bergen

tlf: 55 97 31 00

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

1,5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvebehandling

Serum skal avpipetteres like etter sentrifugering. 

Spesielle forholdsregler

Oppbevares kjølig frem til forsendelse