Osmotisk resistens

Analysen osmotisk resistens er erstattet av flowcytometrisk metode (sendeprøve til Rikshospitalet)

Analysen

Agens/analyser

De internasjonale retningslinjer (ref. 1) anbefaler at osmotisk resistens erstattes av flowcytometrisk eosin-5-maleimid (EMA)-bindingstest.

Anbefalingen er basert både på vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet ved EMA-bindingstest. EMA-bindingstest uføres på Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin (IMM), Enhet for cellulær immunologi og flowcytometri, Rikshospitalet. Vennligst bruk papirrekvisisjonen til cellulær immunologi, Rikshospitalet (der det skal krysses av for ”Flowcytometrisk sfærocytosetest/”Bånd 3” som står nederst på rekvisisjonen).

NB! Analysen utføres på Rikshospitalet mandager-torsdager, prøven må tas på dagtid mandager-onsdager. Holdbarhet er 48 timer, prøven skal sendes samme dag til Rikshospitalet og analyseres dagen etterpå. Vennligst avtal med Laboratoriet prøvetaking på forhånd.

Prøvebehandling

Rekvisisjon

Klinisk

Referanser

1. Bolton-Maggs, P.H., et al., Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis. Br J Haematol, 2012. 156(1): p. 37-49.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018