Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

1 ml

Klinisk

Referanseområde

Kvinner < 50 år: 0.45 - 1.08 g/L
Kvinner > 50 år: 0.54 - 1.17 g/L
Menn: 0.54 - 1.17 g/L

Referanser