Analysen

Analyseres ved

Seksjon for biokjemisk genetikk, Medisinsk Biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23073079/ 1048

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Urin: 4-5 mL
Plasma: 2 mL

Prøvemateriale

Surgjort spoturin
Na-heparin plasma

Prøvebehandling

Urin: 100 uL 6M saltsyre (HCL) pr. 10 ml urin. Bland godt!
Urinen må surgjøres umiddelbart etter prøvetaking. Dersom prøven ikke er surgjort vil overskudd av oxalsyre felles ut som tungtløselig CaOX, og vil derfor føre til falskt lav måleverdi.
6M HCL finnes i avtrekk på urinlab.
25 mL prøveglass med tilsatt HCL kan fås ved henvendelse laboratoriet.
Plasma: Prøven sentrifugeres og plasma avpipetteres så raskt som mulig. Fryses umiddelbart. Sendes frosset.

Spesielle forholdsregler