Analysen

Alternativ navn

Oxsalsyre

Analyseres ved

Seksjon for biokjemisk genetikk, Medisinsk Biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23073079/ 1048

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Plasma: 2 mL

Prøvemateriale

Na-heparin plasma

Prøvebehandling

Plasma: Prøven sentrifugeres og plasma avpipetteres så raskt som mulig. Fryses umiddelbart. Sendes frosset.