Analysen

Analyseres ved

Nyfødtscreeningen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
tlf. 02770 (sentralbord)

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

500 µl

Prøvemateriale

Fullblod
Prøven kan være kapillær eller venøs, men vene/arterieport skal IKKE benyttes pga infusjonsløsninger og medikamenter som kan påvirke analyseresultatet.

Prøvebehandling

Utstyr: Nyfødtscreening-kort, evt. pipetter (Hirschmann ringcaps 100/200 µl)
  • Blod fra prøvetakingssted skal settes på fra baksiden av kortet (se merkingen)
  • Blodet skal fylle det merkede området ut til markeringen, men det er viktig at feltene ikke flyter ut i hverandre.
  • Alle 5 felt bør være fylt.
  • Blodet må være jevnt gjennomtrukket, ikke satt på i flere omganger
  • Blodprøven skal se likedan ut fra begge sider
  • Prøven må tørke i 3-4 timer før forsendelse
  • Prøvetaker skal fylle ut tidspunkt og signatur på kortet. Det er viktig at prøvetakingstidspunkt ikke blir forhåndsutfylt av andre enn prøvetaker.

Spesielle forholdsregler

Sendes samme dag eller første påfølgende hverdag

Annet

Link