Analysen

Analyseres ved

Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for medisinsk biokjemi
Sentrallaboratoriet
Radiumhospitalet, 0310 Oslo
Tlf. 22 93 53 07

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum