Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Ullevål sykehus,
Seksjon for medisinsk immunologi,
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo,
tlf. 22 11 88 90

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 - 2 ml

Prøvemateriale

Serum

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM) polymyositt/dermatomyositt eller myositt overlap -syndromer dvs en kombinasjon på polymyositt, dermatomyositt og andre systemiske autoimmune revmatiske sykdommer (Systemisk Lupus Erythematosus, Systemisk Sklerose, Sjögren’s Syndrome, Revmatoid Artritt). Analysepakken med flere antigener gir høyere sensitivitet siden det hos de fleste pasienter finnes ofte bare et antistoff (1).
Autoantistoffene deles i 2 hovedgrupper:
  1. IIM-spesifikke med diagnostisk spesifisitet mer enn 90%: Anti-aminoacyl –tRNA synthetaser: anti-histidyl (Jo-1), anti-threonyl (PL-7), anti-alanyl (PL-12), anti-glycyl (EJ), anti-isoleucyl (OJ); Anti-kromatin remodeling deacetylase (Mi-2); Anti-signal recognition particle (SRP).
  2. Myositt assosierte er ikke IIM-spesifikke og ofte forekommer i såkalte overlap syndromer (2): anti-Ku; anti-PM/Scl-75; anti-PM/Scl-100; anti-Ro52.

Referanseområde

negativ

Merknader

CTD screen (Connective Tissue Diseases) som utføres ved Laboratoriemedisin,Seksjon- immunologi og allergi inkluderer anti-Jo-1, anti-Mi-2 og anti-PM-Scl. Ved positiv CTD screening går man videre med identifisering som inkluderer bare anti- Jo-1. For samlet myositt pakke bør prøven sendes videre til OUS.

Referanser

  1. Ghirardello A, Borella E, Beggio M et al (2014) Myositis autoantibodies and clinical phenotypes. Autoimmun Highlights 5:69-75.
  2. Iaccarino L, Gatto M, Bettio S et al (2012) Overlap connective tissue disease syndromes. Autoimmun Rev 3:363–373.