Analysen

Alternativ navn

Mycophenolate

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

ca. 1 ml

Prøvemateriale

EDTA-plasma

Prøvebehandling

Prøve tas rett før ny dose. Prøven sentrifugeres, plasma avpipetteres. 

Holdbarhet

Sendes i romtemperatur. Holdbar i 3 dager i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap.
Holdbar lengre tid i fryser.

Klinisk

Referanser