Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avd., Seksjon for biokjemisk genetikk,
Rikshositalet, 0027 Oslo
tlf. 23071048
Benytt rekvisisjonen til "Mistanke om medfødt stoffskiftesykdom"

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Min 10 ml

Prøvemateriale

Morgenurin