Analysen

Analyseres ved

Fra 8.4.2011 sendes prøven til Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, 0407 Oslo.

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 mL.

Prøvemateriale

Serum uten gel.

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før forsendelse/ analysering.