Analysen

Alternativ navn

Normetanefrin

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma (sendes frosset)

Prøvemengde

1 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Sentrifugeres innen 30 min. EDTA-plasma overføres til et plastrør og fryses (kan oppbevares inntil 6 timer i kjøleskap før den fryses).
Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager