Analysen

Alternativ navn

Organiske syrer

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for biokjemisk genetikk, Rikshospitalet, 0027 Oslo
tlf. 23071048 - fax 23071080

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin, plasma eller spinalvæske
Egen rekvisisjon

Prøvebehandling

se rekvisisjon eller Labhandbok Rikshospitalet