Analysen

Analyseres ved

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 
tlf. 23 19 51 00

Prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

STAMI v/ Yngvar Thomassen kontaktes tlf. 23 19 53 20 ved spesielle tilfeller og kun i samarbeid med avdelingens leger.