Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, St.Olavs Hospital, 
7006 Trondheim
tlf. 72573175

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler