Analysen

Analyseres ved

Avd. for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler