Analysen

Analyseres ved

Avd. for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Prøven må ikke fryses. Total kolesterol, triglycerider, HDL og LDL analyseres. Lipoproteinelektroforese utføres bare ved avvikende verdier i fastende prøve når analysen antas å gi tilleggsinformasjon, eller dersom annen spesiell indikasjon er angitt.
Tilsendte prøver må avtales på forhånd tlf.2307128