Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0,5 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvetakning og prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Betydelig døgnvariasjon, med høyeste konsentrasjon fra midnatt og tidlig om morgenen.