Analysen

Analyseres ved

Sendes til Oslo Universitetssykehus fra 01.01.2017
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus.
Seksjon for medisinsk immunologi tlf. 22 11 88 90
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1,0 mL

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Prøven må være på laboratoriet innen 48 timer. Er ikke dette mulig fryses serumet ned og sendes på tørris neste dag. Funksjonell-komplementaktivitet Ullevål

Analyseringsintervall

Ukentlig