Analysen

Analyseres ved

Reumatologisk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

 

Prøvemateriale

Leddvæske

Prøvebehandling

Undersøkes i mikroskop på Reuma pol.

Spesielle forholdsregler

Ring og gi beskjed på tlf. 776 27264