Analysen

Analyseres ved

Klinisk genetisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Oluf Palmes Alle 49, 1. sal
DK-8200 Aarhus N
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-genetisk-afdeling/

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml

Prøvemateriale

LiH-fullblod (Dersom man ikke har LiH glass u/gel, kan man bruke LiH m/gel, men da må glassene ikke sentrifugers!!)

Prøvebehandling

Rekvisisjon (pdf) og forsendelses prosedyre, se:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-genetisk-afdeling/rekvisitionssedler-og-instrukser/
Hver obs på at Laboratoriet skal kontaktes i god tid før prøvetaking. Prøven må tidligst tas onsdag, sendes med kurer og være hos laboratoriet senest fredag kl1200.
Tlf. 0045 7845 5505

Pasientforberedelser


Klinisk

Indikasjoner