Analysen

Analyseres ved

Norsk Analysesenter, Stasjonsvn. 44, 1361 Billingstad

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

 

Prøvemateriale

 

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler

Tid og pris må avtales av rekvirent på forhånd. Analysen er dyr, og dekkes ikke av trygdekassen