Analysen

Analyseres ved

Hormonlaboratoriet Aker sykehus, 0514 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

10 ml

Prøvemateriale

Døgnurin

Prøvebehandling

10 ml av døgnurinen sendes

Spesielle forholdsregler

Samletid og diurese noteres på rekvisisjonen. Beholderen må stå kjølig under samlingen.