Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

 Ertstor stein

Prøvemateriale

 

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler

Kliniske opplysninger må være fyllt ut