Analysen

Analyseres ved

Fürst, Søren Bullsvei 25, 1051 OSLO. tlf. 22 90 95 00

Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo. tlf: 22 11 87 90

Avd. for klinisk biokjemi, St.Olavs Hospital, 7006 Trondheim. tlf. 72 57 32 00

Prøvebehandling

Prøvemengde

Fürst:
Plasma:Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette,grønn propp med gul ring).
Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Urin: Benytt rør som er beregnet til urinprøvetaking mottatt fra Fürst,  evt. beholder kjøpt på apotek beregnet for urinprøver. Urin på andre beholdere vil ikke bli analysert.
Minimum 5 mL urin
Se labhandboka for Fürst
Kobber i plasma
Kobber i urin

Ullevål:
Li-heparin rør med gel fra Vacuette (grønn propp med gul ring). 
Plasma: 1 ml
Urin: Døgnurin som samles direkte på spesialvasket plastflaske eller ny engangs plastflaske

​Se labhandboka for Oslo Universitetssykehus
Kobber i plasma
Kobber i urin

St.Olav:
Vanlig serumrør med gel (5ml) fra Vacuette.
Serumrør fra BD Vacutainer (5ml) kan ikke brukes og vil bli avvist ved laboratoriet
Serum: 2 ml
Urin: 5 mL av en godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Se labhandboka for St.Olav
Kobber i serum
Kobber i Urin